Welkom op de website van Stichting Stomaatje: Gastro-Maatjes. Deze website heeft tot doel mensen in aanvulling op de arts en stomaverpleegkundige informatie te verschaffen over maagproblematiek en alles wat daarmee te maken heeft. Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed.Copyright en inhoud

De lay-out en alle teksten, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn ten strengste verboden, tenzij hierover voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Stomaatje.

Alle afbeeldingen met in de rechterhoek de vermelding "MZ" zijn eigendom van Stichting Stomaatje. De rechten berusten bij Stichting Stomaatje en Manon Project Scientific Illustrations. Niets van deze afbeeldingen mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Stichting Stomaatje.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft hierbij foto’s en afbeeldingen, bepaalde informatie en persoonlijke verhalen. In al deze gevallen is dat expliciet aangegeven. Mocht iemand menen ten onrechte niet te zijn vermeld stellen wij het zeer op prijs als die persoon contact met ons opneemt.

Aansprakelijkheid

Stichting Stomaatje besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de getoonde informatie. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Stomaatje kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die door middel van de site Gastro-maatjes.nl verkregen is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Stomaatje behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Bezoekers worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen op basis van (online) informatie. Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw (huis)arts of (stoma)verpleegkundige.

Externe links

In de informatie op Gastro-maatjes.nl wordt soms verwezen naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een breed informatie aanbod voor bezoekers van onze website. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de selectie van verwijzingen naar websites van derden (hyperlinks), maar hebben geen enkele zeggenschap over de informatie en/of diensten die deze websites bieden en/of onderhouden, noch tijdens de eerste plaatsing van de link, noch op een later tijdstip. Stichting Stomaatje is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de via deze links aangeboden informatie, producten of diensten.

Ten slotte

Stichting Stomaatje houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het Stomaatje team doet zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat er hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op.

 

Doneer je ervaringen!

Deel je ervaringen voor onze website!

We zoeken ervaringsverhalen

 

Ontvang een sleutelhanger!

Word nu donateur en ontvang een Stomaatje druppie of poepie sleutelhanger!

Druppie en poepie sleutelhanger met logo van Stichting Stomaatje

 

Word vrijwilliger!

Wij zoeken vrijwilligers!

Tekst vrijwilligers gezocht met daaronder allemaal handen en duimen in de lucht

 

Design Your Stoma

Neem een kijkje in onze webshop!

Logo: in een blauwe wimpel Design Your Stoma, boven en beneden een stippellijn die op een stickselnaad lijkt. Onderaan By Stichting Stomaatje

 

Foutje gezien op gastro-maatjes.nl?

Help Stichting Stomaatje haar website verbeteren. Meld het via dit formulier.